si.jpg en.jpg

Zgodovina

  • slide

Zametki podjetja Pladent d.o.o. segajo 50 let nazaj, v leto 1967, ko sta Štefan Zalaznik in žena Katarina odprla obrt "Predelava plastičnih mas in umetnih smol".

Delavnico sta odprla v Zgornjih Pirničah in s pomočjo zaposlenih začela izdelovati različne izdelke iz laminiranega poliestra, kot so prezračevalne cevi za železarne, razne pokrove, vse vrste cistern in drugo. Tehnologija izdelovanja izdelkov iz laminiranega poliestra je bila v svetu novost, v Jugoslaviji pa so bili celo prvi, ki so izdelovali plastične cisterne. Ker je bilo trženje izdelkov lažje preko močnega podjetja, sta s podjetjem IMP Tozd SKIP sklenila kooperacijsko pogodbo za dobavo artiklov iz poliestrskih laminatov. Medsebojno sodelovanje je bilo zelo uspešno in postopno se je izoblikovala ideja, da Skip prevzame celotno njuno proizvodnjo in zaposlene. Zamisel sta podprla, saj takrat noben od njunih sinov ni kazal zanimanja za nadaljevanje obrti.

Zgodovina 2.jpg

Na podlagi vseh vpeljanih tehnologij je Zveza društev izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Slovenije Štefanu podelila status izumitelja v svobodnem poklicu za obdobje 1981-1989. Ker pa je samo z inovacijami težko dobro preživeti, sta z ženo načrtovala nadaljevanje obrtne dejavnosti. V tistih časih je bilo vakuumiranje plastičnih folij zelo moderno, zato sta začela iskati primerne artikle in pripravljati tehnološko linijo za vakuumiranje plastike. Vse to je potekalo kar v kletni delavnici domače stanovanjske hiše. Poleg tega je Štefan razvil tudi postopek izdelave plastičnih kron za popravilo ali dograditev odbrušenih zob, s čimer so bili zopet prvi v Jugoslaviji. Leta 1982 se jima je pridružil sin Rado in kmalu ustanovil lastno obrtno delavnico. Do konca leta 1990, ko se je Katarina upokojila in zaprla obrtno delavnico, so izdelovali različno plastično embalažo in dentalni program.

Pred 25 leti je Štefan Zalaznik ustanovil podjetje Pladent d.o.o. s sedežem na domačem naslovu.

Nadaljevali so z že vpeljanim dentalnim programom in plastično embalažo, poleg tega pa so ves čas razvijali nove artikle in s tem razširjali svoj prodajni program.

Leta 1997 se je Štefan upokojil in v podjetje je kot družabnik vstopil sin Rado. Sinu je predal mesto direktorja v trdnem prepričanju, da je kot uspešen obrtnik sposoben odlično voditi podjetje.

Z razvojem podjetja, povečanjem števila zapoZgodovina 3.jpgslenih, števila strojev in povečanjem obsega proizvodnje, so domači kletni prostori postajali premajhni. Sledil je Radov prvi večji korak, ko je leta 1998 je preselil del proizvodnje v večje prostore – delavnico v Tacnu. S tem je omogočil nadaljnji razvoj podjetja, saj so lahko pridobili večja naročila in počasi razširili prodajni program s področja plastike tudi na lepilne trakove. Podjetje Pladent d.o.o. je postajalo večje, tako strojno kot kadrovsko, ter z vpeljavo razreza in izseka materialov tudi vedno bolj prepoznavno. Prostori so ponovno postajali premajhni, želje in zahteve po novi strojni opremi pa vedno močnejše. Sledil je nov pomemben in finančno težak korak – nakup nove delavnice in poslovnih prostorov - teh, v katerih nas danes obiskujete.

_MG_1141.jpg

Zgleda, da se v določenem času celoten cikel obrne – zopet prostori postajajo premajhni, število zaposlenih se povečuje, število izdelkov in strank se množi, želje po novih strojih se krepijo. Rast našega podjetja in njegova uspešnost je kombinacija dobrega vodstva, motiviranih zaposlenih in seveda naših strank. 

 

Konec leta 2018 smo proizvodnjo preselili v večje prostore v poslovno cono Komenda.

Pladent PC Komenda (6)_compressed.jpgPladent PC Komenda (15)_compressed.jpg

Pladent PC Komenda (11)_compressed.jpgPladent PC Komenda (5)_compressed.jpgPladent PC Komenda (10)_compressed.jpgPladent PC Komenda (14)_compressed.jpgPladent PC Komenda (12)_compressed.jpgPladent PC Komenda (13)_compressed.jpg

Reference: Siteco

Pošljite povpraševanje

Partnerji

3M Preffered Converter Logo

3M

TESA

 

Certifikati

ISO 9001:2015

Cert znak SIQ Q-963.jpg IQNet.jpg

Kontakt

Pladent d.o.o.
Lokarje 19
1217 Vodice
Slovenija
dostava & logistika: +386 41 637 070
prodaja: +386 1 834 56 91
računovodstvo: +386 1 834 56 92
fax: +386 1 834 56 95
 
delovni čas: 7.00 - 15.00
 
Facebook logo Pladentlinkedin_logo_pladent